Minorvoorlichtingsmarkt 2014

Ook dit jaar zal er weer een minorvoorlichtingsmarkt georganiseerd worden om minorkiezende studenten een antwoord te geven op ál hun minorvragen en in contact te brengen met minorcoördinatoren.

Datum, tijd en plaats

De minorvoorlichtingsmarkt 2014 vindt plaats op donderdag 24 april 2014, 10:30 - 15:30 uur in de Audiozaal en de foyer van de Vrijhof.

De minorvoorlichtingsmarkt staat open voor alle belangstellenden. Vooraf opgeven of inschrijven is niet nodig.

Globaal programma

Gedurende de gehele minorvoorlichtingsmarkt staan er in de Audiozaal en de foyer van de Vrijhof stands van alle geïnstitutionaliseerde minors die in het opleidingsjaar 2014-2015 worden aangeboden. Bij de stands kun je kennismaken met de minorcoördinator of met iemand anders die je alle details kan vertellen over de betreffende minor.

In de Agora van de Vrijhof is op twee verschillende momenten een algemene uitleg (in het Nederlands) over minors en de regels waar je je aan moet houden. De derde ronde met deze uitleg is in het Engels en wordt gehouden in het Amphitheater van de Vrijhof. Voor het overige zijn die drie informatierondes identiek, dus één keer gaan is voldoende. Maar wél gaan!

Daarnaast is er bij de receptie van de Vrijhof een algemene informatiebalie waar je terecht kunt met je overige vragen over minors.

Tip 1

Tijdens de twee algemene informatierondes in de Agora / het Amphitheater die je niet bezoekt, is het lekker rustig op de markt en kun je het meest uitgebreid in contact komen met de minor(s) van je keuze!

Tip 2

De minorvoorlichtingsmarkt is er maar één keer per jaar. Grijp je kans, verlaat de markt niet voor je een antwoord hebt op ál je minorvragen!

Gedetailleerd programma

De drie algemene informatierondes hebben het volgende programma:

Eerste algemene informatieronde:

·

11:00 - 11:05 uur: Opening door prof.dr. R.A. Wessel (Decaan Onderwijsvernieuw.).

·

11:05 - 11:30 uur: Uitleg over minors door de centrale coördinator minororganisatie.

·

11:30 - 11:35 uur: Studentperspectief op minors door de voorzitter van de Student Union.

·

11:35 - 11:40 uur: Praktische mededelingen over de minorvoorlichtings­markt.

Tweede algemene informatieronde:

·

12:45 - 13:10 uur: Uitleg over minors door de centrale coördinator minororganisatie.

·

13:10 - 13:15 uur: Studentperspectief op minors door de voorzitter van de Student Union.

·

13:15 - 13:20 uur: Praktische mededelingen over de minorvoorlichtings­markt.

Third presentation of general information on minors (in English):

·

14:00 - 14:25 h: Explanation about minors by the general coordinator of UT minors.

·

14:25 - 14:30 h: A student's perspective on minors by the Board Member of the Student Union, portfolio Academic Skills & Entrepreneurship.

·

14:30 - 14:35 h: General announcements on the minor information market.

Dit uitgebreide programma is hieronder te downloaden en vanaf woensdag 12 maart 2014 in papieren versie verkrijgbaar bij Student Services.

Plattegrond en standindeling

Kort voor de minorvoorlichtingsmarkt zullen hier een plattegrond en standindeling worden gepubliceerd.