1 - Duidelijke spelregels

Deze deelpagina van de website bevat een samenvatting van de spelregels op minorgebied.

Lees alle regels aandachtig door voor je een minor kiest. Ze staan ook in de algemene minorvoorlichtingsbrochure die tevens op papier verkrijgbaar is tijdens de minorvoorlichtingsmarkt.

De volgende pagina's geven je het antwoord op de onderstaande vragen:

·

Waarom zijn er eigenlijk minors?

·

Is een minor altijd 20 European Credits?

·

Móét ik een minor doen?

·

Mág ik (nog) een minor doen?

·

Kán ik een minor doen?

·

Mag ik élke minor doen?

·

Kan ik élke minor doen?

·

Kan ik altijd de minor van mijn eerste keuze doen?

·

Hoe krijgen jullie dat allemaal verroosterd?

·

Ik vind de keuze erg moeilijk. Heb je een paar tips?

·

Ik heb mijn keuze gemaakt. Wat nu?

Bovenstaande spelregels op minorgebied volgen grotendeels uit de formeel vastgestelde regeling "Praktische minorzaken".