Geïnstitutionaliseerde minors

Een geïnstitutionaliseerde minor is een minor die door de Universiteit Twente vooraf is ingericht en waarvan de onderwijskundige kwaliteit centraal wordt bewaakt.

Geïnstitutionaliseerde minors worden onderscheiden in opleidingsminors en themaminors.