Vragen of reacties?

Voor inhoudelijke vragen over geïnstitutionaliseerde minors kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de betreffende minor.

Voor organisatorische vragen of opmerkingen met betrekking tot minors en voor wijzigingsvoorstellen over deze website kunt u contact opnemen met de centrale coördinator Major-minor.