donderdag 22 november 2012, 8:30 - 16:30

Gamen: fun of funest?

Spelletjes spelen is van alle tijden, maar maakt de laatste tijd een snelle ontwikkeling door en wint aan populariteit; van scrabbelen aan de keukentafel tot Wordfeud spelen met de hele wereld vanaf je smartphone. Je een held wanen in spannende games zoals World of Warcraft of je beperken tot de eenvoud van een Angrybirds.

Toch wordt de discussie over gaming vaak gekoppeld aan negatieve gevolgen als verslaving en sociale isolatie. De positieve invloed van games wordt veelal buiten beschouwing gelaten, terwijl gaming ook positief kan bijdragen aan bijvoorbeeld sociale ontplooiing, motorische ontwikkeling of het snel leren van talen. Dat brengt ons bij de vraag, gamen: fun of funest? Of toch misschien allebei?

De thema’s
De directe aanleiding van deze conferentie is het promotieonderzoek van Maria Haagsma (Universiteit Twente) naar problematisch gamegedrag onder jongeren en de ontwikkeling van een preventiemodule in samenwerking met Brijder Jeugd (Verslavingszorg). Daarnaast is er ook vanuit andere organisaties en disciplines veel aandacht voor het fenomeen gamen en volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Vandaar dit initiatief van Brijder Jeugd en Universiteit Twente.

Het doel van deze conferentie over gamen is om nieuwe inzichten uit zowel de wetenschap, de industrie als de praktijk bij elkaar te brengen.

Aan de hand van plenaire sessies, workshops en discussies proberen we antwoorden te krijgen op de volgende vragen:

Wat is er tot op heden bekend over gamen? Hoeveel mensen en hoeveel jongeren gamen? Wat zijn de positieve en negatieve effecten?
Zijn spelers in staat om fantasiewereld van realiteit te onderscheiden?

Hoe worden games gemaakt, wat zijn de verleidingen, hoe werken de onderliggende beloningsmechanismen?

Bestaat er een profiel van de verslaafde gamer en hoe ziet deze er uit? Welke interventies zijn er om overmatig gamen te voorkomen of behandelen? Wat zijn de ervaringen hiermee?

Wat is serious gaming? Wanneer zet je deze toepassing in? Wat zijn de effecten?

Wat zijn de ervaringen en zorgen van ouders en opvoeders? Zijn deze terecht en wat kan hieraan worden gedaan?

Datum: 22-11-2012

Openingstijden: 8.30 uur

Entreeprijs: €285,-

Locatie: DeFabrique, Westkanaaldijk 7, Utrecht

Voor meer informatie: http://www.brijder.nl/Verslaving/gameconferentie/informatie

Share