Docentontwikkelteams

Aanbod docentontwikkelteams (DOTs) 2015-2016

Met collega’s werken aan professionalisering door vakvernieuwing en schoolontwikkeling

Een docentontwikkelteam bestaat uit docenten van hetzelfde of aan elkaar verwante vakken, die gezamenlijk werken aan de vernieuwing of verbetering van hun onderwijs. DOTS worden begeleid door een medewerker van de Universiteit Twente. Waar wenselijk inschakelen zij vakinhoudelijke experts en andere deskundigen in. Doel is professionalisering van docenten door samenwerken aan curriculumvernieuwing en aandacht voor schoolontwikkeling.

In een DOT wordt met gebruikmaking van de ervaringen van de deelnemers, inbreng van specialisten en literatuur gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe of verbeteren van eerder ontwikkelde materialen.

DOTs komen op de tweede of de vierde maandagmiddag van de maand bij elkaar van 14.45 – 18.00 uur, met aansluitend de gelegenheid voor gezamenlijk diner. Het aantal bijeenkomsten bedraagt 8 tot 10 per studiejaar. Tussen de bijeenkomsten wordt literatuur bestudeerd, worden materialen verzameld en aangepast en/of worden ontwikkelde materialen in de klas uitgeprobeerd. Na afloop ontvangt elke deelnemer een certificaat van deelname.

Per deelnemer reserveert de school op jaarbasis 60 uur professionaliseringstijd en draagt zorg voor een rooster dat deelname aan de bijeenkomsten mogelijk maakt.

De kosten bedragen € 750 per deelnemer op jaarbasis.

http://www.utwente.nl/lerarenconferentie/foto/archief_TM/2014/TM1220188.jpg

Aanbod DOTs 2015-2016

Gericht op docenten uit de bovenbouw vo:

DOT Natuurkunde: vakvernieuwing in de praktijk

DOT Scheikunde: uitwerken van context-concept chemie, en zinvol ICT gebruik

DOT Biologie: samen werken aan het nieuwe concept-context onderwijs

DOT NLT: duurzaamheid en modelleren

DOT Wiskunde (1): Professionalisering middels Lesson Study (160 uur)

DOT Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen: Onderzoeksvaardigheden voor scholieren

Gericht op docenten uit de onderbouw vo:

DOT NaSk: de natuur – scheikunde onderbouwlespraktijk verbeteren

Gericht op onderbouw en bovenbouw:

DOT TOA: Getting Practical

DOT Wiskunde (2): wiskundeonderwijs ten behoeve van de maatschappij

Maatwerk:

In overleg met scholen kan ook specifieke DOT worden opgezet, bijvoorbeeld rond een actueel thema of om specifiek leermateriaal te ontwikkelen. Ondersteuning bij de opzet van DOTs binnen scholen is ook mogelijk.

http://www.utwente.nl/lerarenconferentie/foto/archief_TM/2014/TM1220316.jpg

dot klas

 

 

 

 

Hebt u vragen of suggesties neem dan gerust contact met ons op:

Jan van der Meij: J.vanderMeij@utwente.nl of Fer Coenders: fer.coenders@utwente.nl