Studentenbegeleiding

Rode Balie

Bij Studentenbegeleiding kun je terecht met allerlei vragen en problemen waar je tijdens je studie mee te maken kunt krijgen. Bijvoorbeeld voor vragen met betrekking tot je studiefinanciering, twijfels aan je studiekeuze, persoonlijke problemen, als je studievertraging oploopt, enzovoort.

Locatie: Vrijhof (gebouw 47), 3e vloer, kamer 311

Openingstijden: 08.30 – 16.00 uur

Telefoon: (053 489) 2035

Email: studentenbegeleiding@utwente.nl

Laatste nieuws

Selfmanagementcursus

Studentenbegeleiding organiseert Selfmanagementcursussen:
- maandag 17 november 2014 t/m 12 januari 2015 2014 (Engelstalig)
- woensdag 19 november 2014 t/m 22 januari 2015 (Nederlandstalig)
Further information in English see: http://www.utwente.nl/ces/studentenbegeleiding/en/courses/selfmanagement/ ... lees verder

Mentorprogramma 2014 - 2015: op weg naar eerste baan in het bedrijfsleven

ABN Amro, KPMG, KPN, NS en Shell organiseren in samenwerking met ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid vanaf november 2014 een Mentorprogramma voor Nederlandse studenten met een niet-westerse achtergrond. Voor aanmelding en meer informatie ... ... lees verder