Studentenbegeleiding

Rode Balie

Bij Studentenbegeleiding kun je terecht met allerlei vragen en problemen waar je tijdens je studie mee te maken kunt krijgen. Bijvoorbeeld voor vragen met betrekking tot je studiefinanciering, twijfels aan je studiekeuze, persoonlijke problemen, als je studievertraging oploopt, enzovoort.

Locatie: Vrijhof (gebouw 47), 3e vloer, kamer 311

Openingstijden: 08.30 – 16.00 uur

Dinsdag 25 november wordt de telefoon omgezet naar een andere telefooncentrale, hierdoor kan studentenbegeleiding slecht of niet bereikbaar zijn.

Telefoon: (053 489) 2035

Email: studentenbegeleiding@utwente.nl

Laatste nieuws

Selfmanagementcursus

Studentenbegeleiding organiseert Selfmanagementcursussen:
- maandag 17 november 2014 t/m 12 januari 2015 2014 (Engelstalig)
- woensdag 19 november 2014 t/m 22 januari 2015 (Nederlandstalig)
Further information in English see: http://www.utwente.nl/ces/studentenbegeleiding/en/courses/selfmanagement/ ... lees verder