Onderwijs faculteit Behavioural, Management and Social sciences (BMS)

Welkom op de onderwijspagina van de faculteit Behavioural, Management and Social sciences (BMS). Hieronder vindt je de ingangen naar informatie over de opleidingen die de faculteit aanbiedt, de studievoorzieningen (waaronder studieadvies en de studiegids), de examencommissie en de studentenstatuten (inclusief het onderwijs- en examenreglement en de Regels & Richtlijnen van de examencommissie), en de organisatie die met het onderwijs is verbonden (zowel het ‘wie’ – relevante commissies en de onderwijsondersteuners – als het ‘hoe’ – ons toetsbeleid en de organisatie van de evaluaties). Ook zijn opgenomen de links naar de UT-webpagina’s voor studiezoekers (bachelor en master) alsmede een aantal voor studenten relevante mededelingen. Voor onderwijsmededelingen verwijzen we je naar de studentenportal http://my.utwente.nl en voor informatie over studie en stage in het buitenland naar International Office van de UT.

education

 

voorzieningen

 

regels

ONDERWIJSAANBOD

Opleidingsspecifieke informatie (voor studenten/medewerkers)

 

STUDIEVOORZIENINGEN

Informatie en faciliteiten voor studenten

 

REGLEMENTEN & COMMISSIES

OER, commissie & verzoeken, kwaliteitszorg

 

 

 

 

 

bespreking

 

voorlichting

 

 

ONDERWIJSORGANISATIE

Studieadviseurs, Onderwijszaken en andere contactpersonen

 

VOORLICHTING

Informatie voor studiezoekers